Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản của trang

1. Bằng việc tham khảo những nội dung có trên website, có nghĩa là bạn đã đồng ý với ràng buộc bới Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng hãy xác nhận rằng là bạn đã đủ hoặc trên 14 tuổi. Và nếu như bạn vẫn đang dưới 14 tuổi, bạn phải có sự cho phép của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản dịch vụ này giúp bạn.

2. Những điều khoản dịch vụ này sẽ được website cập nhật thường xuyên. Bạn cũng có thể xem những cập nhật mới của Điều khoản dịch vụ tại đây bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ thể hiện sự chấp nhận Điều khoản Dịch vụ mới của bạn.

3. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong tương lai do chúng tôi quy định.

2. Bản quyền

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Ditheodamme.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Ditheodamme.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Ditheodamme.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Ditheodamme.com .

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  1. Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Ditheodamme.com .

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Ditheodamme.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!